Burs Arıyoruz

Lisans Düzeyinde Burslar
TÜBİTAK BURSLARI

 TÜBİTAK, Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (BAYG) tarafından yürütülen Üniversite Öğrencilerine yönelik programlar
- Üniversite Temel Bilimler Burs Programı
- Üniversite Ödül Burs Programı
- Üniversite Öğrencileri Yurtiçi/Yurtdışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı
Başvuru: TÜBİTAK - BAYG
Atatürk Bulvarı No:221
06100 Kavaklıdere Ankara
Tel: (312) 4685300 - 2201
Faks: (312) 4272382

BURS VEREN DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR
- Abant İzzet Baysal Üniversitesi
- Adana Ticaret Odası
- Afyon Ticaret ve Sanayi Odası
- Akdeniz Üniversitesi Kurulmasına Yardım ve Destekleme Vakfı
- Aydın Ticaret Odası
- Bilkent Üniversitesi
- Boğaziçi Üniversitesi Vakfı
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ereğli Kömür Havzası Amalebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı
- Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası
- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Eskişehir Sanayi Odası
- Galatasaray Eğitim Vakfı
- Gaziantep Üniversitesi Vakfı
- Hacı Ömer Sabancı Vakfı
- İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı
- İzmir Ticaret Odası
- İzmit Ticaret Odası
- İzzet Baysal Vakfı
- Kepez Elektrik T.A.Ş.
- Kırıkkale Sanayi ve Ticaret Odası
- Ondokuzmayıs Üniversitesi Vakfı
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı
- Selçuk Üniversitesi Güçlendirme Vakfı
- Sema Yazar Gençlik Vakfı
- TED Ankara Koleji Vakfı
- Türk Anadolu Vakfı
- Türk Eğitim Vakfı
- Türkiye Diyanet Vakfı
- Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Vakfı


Yurt İçinde Eğitim Bursları

Lisansüstü Düzeyinde Burslar

TÜBİTAK BURSLARI
TÜBİTAK, Bilim Adamı Yetiştirme Gurubu (BAYG) tarafından yürütülen Lisansüstü Eğitim Destek ve Doktora Sonrası Araştırma Destek Programları
- Yurtiçi Yüksek Lisans Burs Programı
- Yurtiçi Doktora Burs Programı
- Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Burs Programı
- TÜBİTAK Münir Birsel Vakfı Lisansüstü Burs Programı
- Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı
Başvuru:TÜBİTAK - BAYG
Atatürk Bulvarı No:221
06100 Kavaklıdere Ankara
Tel: (312) 4685300 - 2201
Faks: (312) 4272382
Yurt Dışında Eğitim/Araştırma Bursları
Lisans Düzeyinde Burslar

TÜBİTAK Bursları
TÜBİTAK tarafından üniversitelerin temel fen, uygulamalı fen veya sağlık bilimleri bölümlerinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik amacıyla Üniverite Öğrencileri Yurtiçi/Yurtdışı Araştırma Destekleme Programı uygulanmaktadır.
Başvuru:TÜBİTAK - BAYG
Atatürk Bulvarı No:221
06100 Kavaklıdere Ankara
Tel: (312) 4685300 – 2201
Faks: (312) 4272382
Milli Eğitim Bakanlığı Bursları
Milli Eğitim Bakanlığı her yıl ikili kültürel anlaşmalar çerçevesinde Yabancı Hükümetlerce Hükümetimiz emrine verilen burslarla ilgili işlemleri yürütmektedir.
Başvuru: Milli Eğitim Bakanlığı
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Bakanlıklar - Ankara
Tel: (312) 4182189
Faks: (312) 4184553

Yurt Dışında Eğitim/Araştırma Bursları
Lisansüstü Düzeyinde Burslar

Üniversite Bursları
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. Maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak suretiyle Doktora eğitimi için yurtdışına eleman gönderilmektedir.

TÜBİTAK Bursları
TÜBİTAK, Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (BAYG) tarafından yürütülen:
Lisansüstü Eğitim Destek Programları
- Yurtdışı Araştırma Burs Programı (NATO-A2)
- Doktora Burs Programı (NATO-PC A1)
- Araştırma Burs Programı (NATO-PC A2)
- Lisansüstü Yaz Okulu Destekleme Programı
- TÜBİTAK/TÜRK-ALMAN Jinekoloji Derneği Yurtdışı Araştırma Burs Programı
Doktora Sonrası Araştırma Destek Programları
- Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (NATO-B1)
- Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (NATO-B2)
- Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (BAYG-C)
Uluslararası Bilimsel Anlaşmalar Çerçevesinde Yürütülen Programlar
- TÜBİTAK-DFG Bilimsel Değişim Burs Programı
- TÜBİTAK-ESEP Avrupa Bilimsel Değişim Burs Programı
- TÜBİTAK-Macaristan Bilimler Akademisi Bilimsel Değişim Burs Programı
- TÜBİTAK-British Chevening Burs Programı
Başvuru: TÜBİTAK - BAYG
Atatürk Bulvarı No:221
06100 Kavaklıdere Ankara
Tel: (312) 4685300 – 2201
Faks: (312) 4272382

Milli Eğitim Bakanlığı Bursları
Milli Eğitim Bakanlığı her yıl ikili kültürel anlaşmalar çerçevesinde Yabancı Hükümetlerce Hükümetimiz emrine verilen burslarla ilgili işlemleri yürütmektedir.
Başvuru: Milli Eğitim Bakanlığı
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Bakanlıklar - Ankara
Tel: (312) 418218
Faks: (312) 4184553
Uluslararası Kuruluşların Bursları
Avrupa Birliği Komisyonu
• European Comission Joint Research Project Commission of the European Communities
Square Eugene Plasky

Adres: 1040 Brüksel – BELÇİKA
Tel: +32(322) 736 0011
Faks: +32(322) 736 0033
• Directorate-General I for External Relations

Adres: 200, Rue de la Lor
1049 Brüksel – BELÇİKA
Tel: +32(322) 299 1111
Faks: +32(322) 299 0204
• Directorate-General XII for Science, Research and Development
Adres: 75, Rue Montoyer
1040 Brüksel - BELÇİKA

NATO Bursları
Burslar TÜBİTAK vasıtası ile dağırılmaktadır
Başvuru: TÜBİTAK - BAYG
Atatürk Bulvarı No:221
06100 Kavaklıdere Ankara
Tel: (312) 4685300 – 2201
Faks: (312) 4272382
UNESCO Bursları
İhtisas sonrası araştırma bursları verilmektedir. Süre, en az üç ay, en fazla 9 aydır.
Başvuru: UNESCO Türk Milli Komisyonu
Göreme Sokak No:7
Kavaklıdere 06680 - ANKARA
Tel: (312) 426 5894
Faks: (312) 427 2064
WHO (Dünya Sağlık Örgütü) Bursları
Koşullar:
i. Uzman olmak ve çalışma yapılacak konuda en az iki senelik deneyime sahip olmak
ii. Adayın ülkesinde gerekli çalışma koşullarının olmaması
iii. Araştırılacak konunun WHO'nun ve ülkenin sağlık programı ile bağdaşması
iv. Adayın ülkesindeki sağlık organizasyonunda görev alması
Başvuru: 8, Scherfigsvej
DK-2100 Kopenhag - DANİMARKA
Tel: (453) 917 1717
Faks: (453) 917 1818


BURS VEREN ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER
 
            Uluslararası örgütlerin verdiği burs imkanlarına şu yollarla ulaşmak mümkün:
 
1 Asian Development Bank
            Asya ülkelerinin ekonomik büyümelerine yardımcı olmak için faaliyetlerde bulunan bu banka, bankacılık, maliye ve iktisat konularında eğitim görmüş staj ve istihdam imkanı sağlıyor.
Adres: Asien Development Bank 2330 Roxas Boulevard, Pasay City-Philippines
 
2 Comminission of the Europan Communities (CEC)
            Avrupa Birliği ve Avrupa’nın sorunları üzerinde eğitim ve araştırmaları olan üniversitelerde öğrenim görmelerini saplamak amacıyla 50 öğrenciye lisansüstü eğitim bursları veriliyor. Burs isteyen öğrencilere, öğrenim yapmak istedikleri kuruma bizzat başvurmaları ve burs taleplerinin kurum tarafından iletilmesi öneriliyor.
Adres: CEC 23-27 QAvenue de la Joyusee-Entree, Bruxelles Belgium
AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği
4. Rue montoyer 1040 Bruxelles – Belgique
Tel: (32-2) 512 40 29/512 10 65/513 94 20/513 40 95
 
3 Council of Europe
            Avrupa Komisyonu, alan sınırlaması olmaksızın tüm konularda, komisyona üye ülkelerin öğrencilerine çok çeşit miktar ve süreli burslar veriliyor. Genel olarak tüm harcamaları karşılayan burslar, Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecek branşın niteliklerine göre öğrenci seçimi ve başvuruların resmi makamlar aracılığıyla yapılması isteniyor.
Adres: MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü-Ankara
Tel: 0 312-418 21 89 Faks: 0 312-418 45 53
 
4 Europan Coal and Steel Community (ESCS)
            Avrupa Birliği’nin çekirdek kuruluşu olan Avrupa kömür ve çelik topluluğu üye ülkelerin üniversitelerinde konuyla ilgili alanlarda mastır, araştırma çalışmaları ve incelemelerde bulunmak amacıyla 50 öğrenciye burs veriyor. Öğrencilerin 30 yaşından küçük ve en az lisans eğitimlerinin üçüncü yılını tamamlamış olmaları gerekiyor.
Adres: ECSC Direction du Personel 13. Boluevard Grande Duchesse, Charlotte-Luxemburg
 
5 Europan Parliament (EP)
            Avrupa parlamentosu Eğitim Komisyonu tarafından uluslar arası ilişkiler ve siyaset tarihi alanlarında ilgili bölüm mezunlarına yönelik olarak Robert Schuman araştırma bursları veriliyor. Eğitim ve araştırma çalışmaları süresince tüm masrafları karşılayan burslar için hükümet kurumlarında ve üniversitelerde görevli olanlara öncelik tanınıyor. Başvurular yıl boyunca yapılabiliyor. Başvuru sonuçları ekim ayında açıklanıyor.
Adres:Europan Parliament Direction de L2information Centre European, Luxemburg Ambassade de Turquie Conselier de L’education 20. Rue Marie Adelaide L-2128 Luxemburg
Tel: 00(352) 44 32 81
 
6 European Atomic Energy Community (EURATOM)
            Avrupa Atom Enerjisi Komisyonu, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin nükleer araştırma merkezlerinde eğitim ve araştırma çalışmaları için burs veriyor. İlgili alanlarda lisans eğitimini tamamlamış ve çok iyi derede yabancı dil bilen adayların iki yık süreyle yol ücreti dahil tüm masraflarını karşılayan burslar veriliyor.
Adres: EURATOM Direction Generale de la Recherche et de L’Enseigment 53, rue Belliard, Bruxelles-Belgium
 
7 Food and Agriculture Organization (FAO) ve International Fund for Agriculture Development (IFAD)
            Bu iki kuruluş, BM ülkeleri içince ziraatin geliştirilmesi,ülkelerin tarım kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak tarımsal açıdan kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri amacıyla çalışmalarda bulunarak araştırma ve geliştirme projeleri hazırlıyor. Ayrıca ülkelere düşük faizli krediyle mali destek sağlıyor. Ziraat mühendisliği, tarım iktisadi ve maliye alanlarında eğitim gören öğrenciler ile akademisyenler başvurabilir.
Adres:-FAO Via dele Terme di Caracalle 00100 Roma-Italy
FAO nezdinde Türkiye Temsilciliği Eğitim Müfettişliği:
Adres: 28 Via Palestro 00185 Roma-Italy
Tel: (39-6)474 14 35 – 475 15 49
 
8 Ford Foundation
            Gelişmekte olan ülkelerdeki iktisat ve işletme alanlarında eğitim gören öğrenci ve akademisyenlere eğitim, araştırma ve staj bursları sağlanıyor.
Adres: Ford Foundation 320 E. 43 rd Street New York, NY 10017 USA
 
9 Fondation Universitaire (FU)
            Sosyal bilimler, doğal bilimler ve uygulamalı fen bilimleri alanlarında araştırmaları desteklemek ve öğrencilere burs vermek amaçlarını güden bu vakıf tarafından özellikle AB ile ilgili çalışmalar destekleniyor.
Adres: Fondution Universitaire Rue d’Edmont 11,8-1050 Bruxelles-Belgium
 
10 General Afreements on Tarrifs and Trade (GATT)
            Bu organizasyon; iktisat, uluslar arası gümrük, ithalatve ihracat alanında uzman akademisyenler için kısa süreli eğitim ve istihdam olanakları sağlıyor.
Adres: GAAT Palais des Lausanne,CH-1121 Geneva21-Switzerland
 
11 Hague Academy of International Law (HAIL)
            Hukuk alanında doktora sonrası araştırma çalışmaları için çeşitli burslar veriliyor.
Adres: HAIL Peace Palace, Den Haag-Netherland
 
12 Internatıoanl Atomic Energy Agency (IAEA)
            Uluslar arası Atom enerjisi Ajansı da EURATOM ile işbirliği içinde çeşitli eğitim ve araştırma bursları veriyor. Ayrıca bu konularda uzman akademisyenlere istihdam olanağı sağlıyor.
Adres IAEA Vienna International Center Wagramer Strasse P.O. Box:100-A1400 Vienna-Austria
 
13 Internatıonal Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
            IBRD kurumlarından birinde, özellikle de Dünya Bankası bünyesinde çalışmak üzere uzman personel ihtiyacını temin etmek için bankacılık, maliye, iktisat, işletme ve uluslar arası hukuk dallarından birinde mastır veya doktora derecesine sahip, pratik tecrübesi bulunanve çok iyi derecede yabancı dil bilen genç akademisyenlere son derece iyi imkanlarda eğitim ve istihdam sağlanıyor.
Adres: IBRD Young Professionals Program World Bank 1818 H.Streer NW, Washington DC. 20443-USA
 
14 International Bureau of Weigst and Measures (IBWM)
            Standardizasyon alanında incelemelerde bulunmak üzrere Fransızca veya İngilizce bilen teknik fakülte mezunlarına 6 ay süreyle tüm harcamaları kapsayan burslar sağlanıyor.
Adres: IBWM, Pavillion de Breteuil 92, Sevres-France
 
15 International Civil Aviation Organization (ICAO)
            Bu kuruluş sivil havacılık, meteoroloji, işletme, iktisat ve haberleşme alanlarında sürekli olarak eğitim çalışmaları düzenliyor. Bu amaçla öğrenci ve akademisyenlere burs, staj ve istihdam olanakları sağlanıyor.
Adres: ICAO Po:Box:400 Succursale Place de L’Avivation İnternationale 100 Sherbrooke Str. West Montreal H 3A 2 R2-Canada
 
16 International Council of Graphic Design Association (ICOGRADA)
            İç mimari, peyzaj mühendisliği, grafik desinatörlüğü alanlarında mimarlık ve güzel sanatlar fakültelerindeki öğrenci ve akademisyenlere eğitim ve staj bursları veriliyor.
Adres: ICOGRADA Po. Box:868 Amsterdam C, Netherland
 
17 Institute of International Education (IIE)
            Eğitim ve kültürel mübadeleler yoluyla ABD ile diğer ülkeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitim, yaz stajı ve İngilizce eğitim kursları ile çeşitli burs programları uygulanıyor.
Adres: Study America 809 United Nations Plaza, NY 10017 New York
Tel: 001(212)984 54 50
Faks:001(212)984 54 84
 
18 International Institute forEducational Plannig (IIEP)
            Eğitim planlaması konusunda araştırma ve seminerlere katılabilmek için lisans öğrenimlerini eğitim alanında yapmış ve en az 2 yıl tecrübesi buluna öğrencilere 10 a süreyle tüm masrafları karşılayan burslar veriliyor.
Adres: IIEP, 7.rue Eugene Delacroix-75000 Paris 16e-France
 
19 International Legal Center (ILC)
            Hukuk öğreniminin geliştirilmesi ve hukuk kurallarının güçlendirilmesi amacıyla araştırma çalışmalarını destekleyen ve ülkeler arasında öğrenci ve öğretim üyesi mübadelesi, bu kuruluş tarafından gerçekleştiriliyor.
Adres: ILC, 866 United Nations Plaza, New York, NY 10017 USA
 
20 International Labor Organization (ILO)
            Ülkelerdeki çalışma koşullarını iyileştirmek ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla faaliyette bulunan bu kuruluş endüstri mühendisliği ve ilişkileri, iktisat, istatistik , iş organizasyonu , işçi eğitimi ve sendikacılık alanlarında eğitim çalışmaları için burs ve istihdam olanakları sağlanıyor.
Adres: ILO Personel Department 4. Route des Morillons CH-1211 Geneva 22-Switzerland
 
21 International Monetary Fund (IMF)
            IMF bünesindeki organizasyonlara uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere iktisat, maliye ve istatistik konularında en az Ph.D.derecesine sahip çok iyi derecede İngilizce bile ve tercihen Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ya da bankalarda çalışanlara çok iyi imkanlarda eğitim ve istihdam olanağı sağlanıyor.
Adres: Internatıonal Monetary Fund, Young Professional Program 19 th and H.Street, NW; Washington DC.20431 USA
 
22 International Pharmaceutical Students Federation (IPSF)
            Bu kuruluş eczacılık öğrenimi yapan öğrencilere .eşitli ülkelerde staj olanakları sunuyor. Aynı zamanda lisansüstü düzeyde araştırma programları da düzenleyerek çeşitli eğitim ve burs olanakları da veriyor.
Adres IPSF  Po.Box:67 Hellerup-Denmark
 
23 International Training and Research Centre for Development (IRFED)
            Küresel iktisat, iktisadi kalkınma ve kalkınmanın toplumsal iktisadi yönleri konularında düzenlenen seminerlere ve dokuz ay süreli araştırma çalışmalarına katılmak üzere lisansüstü ve doktora düzeyindeki öğrencilere yeterli miktarda burs sağlanıyor. Adayların çok iyi derecede Fransızca veya İngilizce bilmeleri gerekiyor.
Adres: IRFED 49 rue de la Glaciere 75000 Paris 13 France
 
24 Interntional Wool Secretariat (IWS)
            Tekstil mühendisliği,tekstil terbiyesi ve tekstil ziraatı alanlarında lisansüstü düzeyde eğitim, araştırma ve staj bursları veriliyor. Adayların eğitim boyunca tüm masrafları karşılanıyor.
Adres: International Wool Secretariat Woll House, Carlton Gardens, London SW-England
 
25 LIONS Club International
            Lions Club temsilciliklerinin bulunduğu bütün ülkelerde alan sınırlaması yapılmaksızın başarılı öğrenciler için yurtiçinde ve yurtdışında eğitim bursları, staj ve mesleki asistanlık olanakları sağlanıyor.
Adres: Lions Club International 300 22 nd Street Oak Brook, ıllınois IL 60570 USA
Lionslar Spor ve Kültür Vakfı
E-5 Üzeri No:34 Mimar Sinan Büyükçekmece/İSTANBUL
 
26 National Association for Foreign Students Affairs (NAFSA)
            ABD ile diğer ülkeler arasında öğrenci değişimi ve stopaj programları düzenliyor.
Adres: 1875 Connecticut Avenue NW, Suite 1000 Washington DC 2000-5728
 
27 Nort Atlantic Treaty Organization (NATO)
           
Türk Hükümeti emrine verilen NATO burslarının dağıtım ve kullandırılması bugüne kadar TÜBİTAK tarafından organize ediliyordu. Ancak bu yıl itibariyle NATO, yurtdışı burs programları, doktora (NATO-A1) ve araştırma (NATO-A2) burslarını kaldırdı. Yine de bilgi almak istenirse şu adrese başvurulabilir.
Adres:NATO Türkiye Daimi Temsilciliği Eğitim Müfettişliği, Permament Mission of Turkey Boulevard Leopold III – 81110 Bruzellles-Belgium
Tel: (32-2) 728 68 00 – 728 68 01
TÜBİTAK Tel: 0 312- 468 5300
 
28 National Institution of Health (NIH)
Sağlık ve tıp alanında lisansüstü öğrenim, doktora ve araştırma bursları veriyor.
Adres: Fogart Int. Center, Bethesda MD 20892 Maryland USA
Tel: 001(301) 496 19 53
Faks: 001(301) 402 07 79
 
29 International Maritime Organization (IMO)
            Uluslar arası denizcilik kurallarını düzenleyen bu kuruluş tarafından çeşitli eğitim programları uygulanarak deniz mimarisi, seyir ve hidrografi, gemi mühendisliği, deniz araştırmaları, çevre koruma ve deniz ekolojisi alanlarında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programları çerçevesinde uygun tesislerin bulunduğu ülkelerde öğrenci ve öğretim üyelerine burs sağlıyor.
Adres: International Maritime Organization 104 Piccadilly – London England
 
30 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
            Avrupa ülkeleri tarafından kurulmuş bulunan Ekonomik İşbirliği Örgütü üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek ve ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunuyor. OECD bünyesinde, yetişmiş uzman eleman temini için ekonomi, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları alanlarında doktora ve doktora üzeri çalışmalar yapan ve en az iki dil bilen adaylara finansal destek ve istihdam imkanı sağlanıyor.
Adres:OECD Deparment of Human Resources 2. rue Andre Pascal, F 75018 Paris,France OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği 9. rue Alfred Dehodenc, 75116 Paris-France
Tel:(33-1) 428 85 002-452 45 224
 
31 Rockefeller Foundation
            Bu kuruluş, tüm ülke öğrenci ve akademisyenlerine, geri kalmış ülkelerin ekonomilerini geliştirecek projelerin hazırlanması ve uygulanması programlarında çalışmak üzere eğitim, staj ve istihdam olanakları sunuyor.
Adres: Rockefeller Foundation 1133 Avenue of the Americas, New York, NY 10020 USA
 
32 Rotary International
            Rotary International, Rotaryen derneklerinin bulunduğu tüm ülkelerde yurtiçi ve yurtdışında yüksek lisans eğitim bursu veriyor. Türkiye’ de verilen burslar genellikle işletme, iktisat ve güzel sanatlar alanlarında oluyor. Burslar; ABD, Kanada, İngiltere ve Batı Avrupa ülkelerinin önde gelen üniversitelerinde kullanılmak için dokuz ay süreyle veriliyor.
Adres: Rotary International Reşit Galip Cad. İlkadım Sk. No:1 06700 Gaziosmanpaşa/ANKARA
Tel:0 312-447 44 27      
 
33 Smithsonian Institution
            Bilimsel gelişim, nüfus artışı ve teknoloji kullanımı gibi birçok alanda araştırma ve eğitim bursları veriliyor.
Adres: Smitsonian Institute Inderdisciplinary Communications Program 1717 Massachusetts Avenue, NW Washington DC. 20036 USA
 
34 The Eisenhower Onternational Fund
            Bu kuruluş, tüm dünyada siyasal ve toplumsal alanlarda önder olmaya aday başarılı gençleri eğitim, araştırma ve kültürel etkileşimlerde bunmak üzere iki aydan iki yıla kadar uzayabilen sürelerde ABD’ ye davet ediyor. Adayların gerekli tüm harcamaları da karşılanıyor.
Adres: The Eisenhower I.F 256 South 16 th Street. Philadelphia PA 19102 USA
 
35 United Nations (UN)
            Birleşmiş Milletler (BM) merkez teşkilatının faaliyetleri çerçevesinde çeşitli ülkelerin öğrenci ve akademisyenlerine verdiği pek çok burs, araştırma asistanlığı ve uzman statüsünde iş imkanı bulunuyor. Özellikle her yıl New York ve Cenevre büroları tarafından 20-30 yal arasında, İngilizce bilen lisans eğitimlerini bitirmiş ya da en az son sınıfta bulunan öğrenciler ile lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak hukuk, iktisat, uluslar arası ilişkiler, sosyal bilimler, toplum sosyolojisi ve siyasal bilimler alanlarında çok sayıda staj bursu programları uygulanıyor. BM’nin siyasi, iktisadi ve sosyal alanlardaki etkinlikleriyle ilgili olarak verdiği burs ve çalışma olanakları için posta adresine yazılabilir veya kurumun Ankara temsilciliğinden bilgi alınabilir.
Adres: United Nations Information Center 801 United Nations Plaza New York, NY 10017, USA
 
36 United Nations Environment Programme (UNEP)
            Bu kuruluş, uluslar arası çevre koruma programlarının yürütülebilmesi ve bu konuda ülkelere arasında işbirliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Dünya enerji kaynakları, nüfus dağılımı, çevre koruması, çevre mühendisliği, sanayi atıkları ve sanayi yerleşimleri alanlarında eğitim ve araştırma projeleri uygulanarak öğrenci ve akademisyenlere eğitim ve istihdam olanakları sağlıyor.
Adres:UNEP 2. United Nations Plaza New York, NY 10017 USA
 
37 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
            BM Eğitim bilim ve kültür organizasyonu eğitim, fen bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik ve teknoloji bilimleri, uluslararası ilişkiler, haberleşme ve kültürel etkileşimler alanlarındaki faaliyetleriyle ilgili olarak verdiği akademik eğitim ve iş olanakları için başvurulabilir.
Adres: UNESCO Secretariat,7 Place de Fontenay 75700 Paris-7e, France
ONESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Eğitim Müfettişliği
1.Rue Miollis 75732 Cedex Paris 15 – France
Tel: (33-1) 456 82 716 (4 hat) – 452 45 224
 
38 United Nations Fund for Population Activities (UNFPA)
            Bu kuruluş, dünya üzerinde nüfus artışının denetimi ve nüfus artış oranı yüksek olan geri kalmış ve gelişmekte olan ve ülkelerde aile planlaması konularında çalışmalarda bulunuyor. Tercihen İngilizce’den başka bir dil daha bilen, İktisat, insan kaynakları doğum ve aile planlaması alanlarında eğitim görmüş öğrenci ve akademisyenlere oldukça iyi şartlarda eğitim ve iş imkanları sağlanıyor.
Adres: UNFPA Chief, Personel Section 220 East 42 nd Street New York, NY 10017-USA
 
39 United Nations High Commissioner of Refugees (UNHCR) ve Intergovernmental Committee for Migration (ICM)
            Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslar arası Göçmenlik Komitesi (ICM) dünya üzerinde ırk, din veya siyasi görüş ayrılıkları ve savaşlar nedeniyle kendi ülkesinde takibe uğradıkları için başka ülkelere sığınan göçmenleri yerleştirmek, hukuksal ve toplumsal sorunlarının çözülmesinde aracı ve yardımcı olmak amacıyla çalışıyor. Bu kuruluşların eğitim çalışmalarında ve faaliyetlerinde görev almak isteyen öğrenci ve akademisyenlerin uluslar arası hukuk, sosyoloji, siyaset ve iktisat dallarında eğitim görmüş olmaları gerekiyor.
Adres: UNHCR Case Postale 2500 CH-1211 Geneva
 
40 UNICEF (United Nations Childrens Fund), ICC (International Childrens Center)
            Bu iki kuruluş, dünya üzerinde doğal afetler, savaşlar ve siyasi nedenlerle etkilenen çocuklara yardım etmek üzere kuruldu. Bu amaçla koruma ve sağlık merkezleri kurmakta,beslenme, sağlık ve rehabilitasyon çalışmaları yürütüyor. Bu konularla ilgili olarak tıp, gıda mühendisliği, beslenme uzmanlığı, hemşirelik, psikoloji, psikiyatri ve toplumsal rehabilitasyon dallarında sürekli olarak eğitim çalışmaları düzenleyerek burs olanakları sunuluyor.
Adres: UNICEF 3. United Nations Plaza, New York 10017 USA ICC – International Children’s Center Education Department, Chateau de Longchamps 75700 Paris 16e – France
 
41 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), United Nations Development Programme (UNDP),United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
            Birleşmiş Milletler’in bu üç kuruluşu,üye ülkelerin doğal kaynaklarını ve insan kaynaklarını geliştirmek, tarım, orman,balıkçılık,nakliyet,haberleşme,iktisat ve sanayi alanlarında yeni projeler uygulanarak eski teknolojilerini yenilemek ve bu konularda finansman bulmakta yardımcı olmak için çalışmalarda bulunuyor. Bu çalışmalara katılacak adayların iktisat, sanayi ilişkileri, işletme,maliye, bankacılık veya teknoloji ve mühendislik alanlarında eğitim görmüş olmaları ve İngilizce’den başka Almanca, Fransızca veya İspanyolca dillerinden birini bilmeleri gerekiyor.
Adres: UNIDO Vienna Internatıonal Center Po. Box:300 A-1400 Vienna-Austria
 
42 United Nations for Training and Research (UNITAR)
            Birleşmiş Milletler teşkilatlarında çalışan, çalışmak isteyen öğrenci, akademisyen ve diğer personelleri eğitmek, nitelikli eleman yetişmesini sağlamak amacıyla faaliyette bulunan bu kuruluş sürekli olarak staj, araştırma programları, seminerler ve uluslar arası öğrenci değişim organizasyonları düzenliyor. Ayrıca bu doğrultuda üniversiteler, uluslar arası kuruluşlar ve hükümetler arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunuyor. En az lisans öğrenimini tamamlamış veya üniversite eğitimi olmadığı halde belli bir spor ya da sanat dalında üstün yetenek ve başarıları bulunan kişiler daha şanslı. Adayların İngilizce’den başka bir dil daha bilmeleri avantaj sağlıyor.
Adres: UNITAR 801 United Nations Plaza New York. NY 10017 USA
 
43 The United Nations University (UNU)
            Dünyada iktisadi, toplumsal kalkınma, bilim ve teknoloji ve barış, alanlarında üniversite öğrencileri ile akademisyenlere bir yıl süreli eğitim ve araştırma bursları veriliyor.
Adres: UNU 29 th Flor, Toho Seimei Building, Shibuya2-Chome Shiyuba ku, Tokyo 150-Japan
 
44 Universal Postal Union (UPU)
            Postacılıkla ilgili olarak mesleki çalışma, eğitim, seminer ve konferanslar düzenlenerek bu alanda çalışan, yüksek öğrenim görmüş kişilere faaliyetlere katılabilmeleri için Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen oranlarda burs veriliyor.
Adres:Universal Postal Union Weltpost Strasse 4-3000 Bern 15-Swiss
 
45 World Energy Council (WEC)
            Enerji üretimi ve enerji kaynakları konularında, lisans eğitimlerini tamamlamış mühendis ve akademisyenler için araştırma, staj ve seminer programlarına katılmak üzere burs veriliyor.
Adres: World Energy Council Turkish National Commitee
Toros Sk. Barış Apt. 33/18 06430 Sıhhıye/ANKARA
Tel: 0 312-231 48 27 / 232 45 88
 
46 World Health Organization (WHO)
            Dünya Sağlık Örgütü kendi amaçları için temel eğitimlerini tamamlamış tıp doktorlar hemşireler, bakteri bilimcileri, eczacılar, ve istatistikçiler için çok çeşitli eğitim, staj ve istihdam olanakları sağlıyor.
Adres: World Health Organization 8 Scherfigsvej DK-2100 Copenhagen-Denmark
Tel: (45-1) 917-17 17
Faks: (45-1)917-18 18
 
47 World Leisure and Recretion Association (WLRA)
            Boş vekitleri değerlendirme, dinlenme ve yararlı hobiler edinme konularında, ilginç ve uygulanabilir projeler hazırlanması ve yürütülmesi için sekiz ay süreyle tüm harcamaları kapsayan eğitim ve araştırma bursları veriliyor. Adayların lisans öğrenimlerini eğitim ve pedagoji alanlarında yapmış olması gerekiyor. Başvurular yıl boyunca yapılabilir.
Adres: World Leisure and Recretion Association 345 East 46. Street New York NY 10017 USA
 
48 World Meteorological Organization
            Meteroloji, iklim bilimi ve ilgili alanlarda araştırma ve eğitim bursları veren bu kuruluşa başvurular, resmi kurumlar aracılığıyla yapılıyor. Burslar, iki ay ile iki yıla kadar süren eğitim çalışmaları süresince Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen miktarlarda veriliyor.
Adres:WMO 41 Avenue Guiseppe Motto, 1211 Geneve 20, Switzerland
KAYNAK:www.eğitimbursu.com sitesi
 
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN
YURTDIŞI BURS
BAĞLANTILARI
1 Boehringer Ingelheim Fonds Stiftung Für Medizinische Grundlagenforschung Bursları
            Doktora için veriliyor 30 yaşını geçmemiş olmak gerekiyor.
Tel:0711 / 24 73 97
 
2 DAAD (Alman Öğrenci Mübadele Hizmeti) Bursları
            Alınan Akademik Değişim Hizmeti (DAAD); üniversite, yaz ve dil okulları için burs veriyor.
 
3 Fritz Ihyssen Stiftung
            İktisat, fen ve tıp alanlarında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere veriliyor.
Tel:0221 7 23 44 71
 
ABD
1 ACTR/ACCELS
            ABD, Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arası eğitim ve değişim programları düzenleyen bir kurum.
 
2 Brown Universty
 
3 College Board Scholarship Service
            Amerikalı ve diğer ülke öğrencilerine burs olanakları tanıtan ve bir arama motoruyla burs veren üniversite ve kurumlara ulaşabilen bir site.
 
4 Council for International Exchange of Scholars (CIES)
1940’lı yıllarda kurulan özel bir kuruluş olan CIES, Fulbrigt adına her yıl ABD’ye 800 civarında değişim öğrencisi getiriyor. Yaklaşık 800 Amerikalı ise farklı ülkelerde değişim programlarına katılıyor.
 
5 Education International Worldwide         
            Dünya genelinde eğitim ve burs olanakları arasında hizmet veren bir site.
 
6 EduPASS Financial Aid for International Students
            Yabancı öğrencilere burs konusunda bilgi veren bir site.
 
7. Eliffel bursu
Tel:+1 40 40  58 80
 
8 Fast Aid Scholarship Search
            ABD dahil tüm dünya genelinde burs olanaklarını tanıtan bir site.
 
9 Fast Web
            ABD’ de eğitim için burs olanaklarını tanıtan bir site.
 
10 Frostburg State University
 
11 Fulbrigt Yüksek Lisans Bursları
Yüksek lisans ve doktora bursları veriliyor.
www.fulbright.org         
Tel: 0 312-428 48 24
 
12 Institute of International Education
            ABD merkezli ve ABD’ de daha fazla yabancı öğrencinin eğitim yapmasına gayret eden, sitesinde ABD’ de eğitim konusunda haber ve makaleler yayınlayan bir kurum.
 
13 International Research and Exchange Board
            IREX, ABD ve Doğu Avrupa, bağımsızlığını kazanmış eski Sovyet Cumhuriyetleri, Asya ve Uzak Doğu ülkeleri arasında öğrenci ve akademisyen değişimi projeleri yürüten bir organizasyon, IREX’in Web sitesine kurumun faaliyetleri ve verdiği hizmetler tanıtılıyor.
 
14 International Visitor Program
            ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen değişim ve burs olanaklarını tanıtan bir site.
 
15 lowa State Univesity
 
16 Massachusettes Institute of Technology
 
17 Mobility International USA
            Fiziksel engelli öğrenciler için burs ve eğitim yardımı sağlayan bir kurum olan Mobility International tarafından hazırlanmış bir site.
 
18 National Institute of Health
Tel: +1 (301) 496 1953
 
19 Office of Citizen Exchanges
            ABD Hükümeti tarafından desteklenen ve dünyanın pek çok ülkesinden üniversiteler, kurum çalışanlarına yönelik özel burslar veren bir kurum. Burslar üniversite eğitimi yanı sıra kısa dönem mesleki seminerleri kapsıyor.
 
20 Partial List of Awards for International Undergraduates
            121 kolej ve üniversite tarafından verilen 150 civarındaki burslar hakkında bilgi bulunuyor.
 
21 Rotary Internatioal and The Rotary Foundation
            Dünyada eğitimi bursla destekleyen az sayıdaki kurumdan biri. Özellikle mastır ve doktora seviyesinde burs veren kurumun resmi sitesine bu konuyla ilgili bilgiler bulunuyor.
 
23 Soros Foundation Center
            Dünyaca ünlü yatırımcı Soros tarafından kurulan ve özellikle Doğu Avrupa ülkeleri öğrencilerine burs veren bir kurum.
 
24 The Foundation Center
            Öğrencilere burs olanakları hakkında bilgi sunan bir site. Bu sitede ayrıca uluslar arası burs arayan kişilere yönelik özel bir bölüm bulunuyor.
 
25 The International education Financial Aid Page
            Yabancı öğrenciler için burs olanakları konusunda bilgilendiren ve burs veren kurmları listeleyen bir site.
 
26 The Masters College
 
AVUSTURYA
Avusturya Değişim Bursu
            Çok iyi Almanca ya da İngilizce ön koşuluyla her yıl dört kişiye dokuzar aylık burs veriliyor.
Tel:0312-419 14 10
 
İNGİLTERE
 
British Council Bursları- Chevening Scholarships
            İngiliz eğitim ve kültürünü yaymak amacıyla kurulan İngiliz Hükümeti’ne bağlı British Council, Türkiye’de de yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren ve pek çok Türk öğrencisine İngiltere’de eğitim bursu veren bir kurum. Her yıl aynı ayda başlayan başvurularda başarılı bulunan öğrenciler, bir sonraki yıl İngiltere’de eğitime başlayabiliyor. Dünya genelinde 2 bin 200 kişinin yararlandığı bu burslardan Türkiye’de her yıl ortalama 100 kişi yararlanıyor. British Council bursu, yüksek lisans eğitimi için belirli alanlarda başarılı öğrencilere veriliyor. Bursların önemli ir bölümü yıllık mastır programları için.
Web Sitesi:www.britishcouncil.org.tr
Tel:0312-468 6192/170 ya da 0212-252 74 74
            Ayrıca İngiltere’de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilere yönelik çeşitli burs ve yardımlar bulunuyor. Burs verilirken lisansüstü eğitim gören ve çalışmalar yapan öğrencilere öncelik tanıyor. Lisans seviyesinde eğitim alacak olan öğrencilerede verilen bazı burs ve bulunuyor ancak bunlar sınırlı. Bu burs ve yardımlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin okula başlamadan en az bir yıl önce ilgili yardım kurumlarına başvurmaları gerekiryor. Lisans öğrencilerinin bu konuda kendi okullarına başvurması öneriliyor.
            Yurtdışından gelen öğrencilere verilen bursların bir kısmı İngiliz Hükümeti tarafından ödenir. Hükümet bu bursu ya öğrencinin geldiği ülkeye ya da British Council gibi bir kuruma öder. Öğrenci, mali yardımı bu kurumların aracılığıyla alır.
            Burs ve yardımlar hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yardım alınabilir. British Council ya da İngilix elçiliklerinden de bilgi alınabilir. Lisansüstü öğrenciler için verilen burs ve yardımlar şöyle sıralanıyor.
 
1) Birtish Chevening bursları: Genelde mesleki başarılarını ispat etmiş kişilere veriliyor. İngiltere’nin gelecekteki düşünce mimarlarını ve üst düzey yöneticilerini yetiştirmek amaçlanıyor.
 
2) British Council burs programları: British Council tarafından lisansüstü çalışma ve araştırmalar yapan öğrencilere veriliyor.
           
3) Birleşik Kraliyet Bursları: İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Kraliyet Kurumu ve Denizaşırı Geliştirme idaresi (ODA) tarafından veriliyor. Bu burslar, İngiltere’ye bağlı ülkelerden gelen lisans üstü eğitim yapan öğrenciler için düşünülmüş.
 
4) ODA bursları: ODA ve bazı üniversitelerin ortaklaşa verdikleri burslar. Gelişimde öncelikli konularda öğrenim gören lisansüstü program öğrencileri hedefleniyor.
 
5) Yabancı ülkelerden gelen araştırma programları öğrencileri için burslar: Eğitim ve çalışmayı kapsıyor.
 
FRANSA
 
Fransız Kültür Merkezi
            Sadece yüksek lisans bursu veriyor. Başvurular 28 Şubat’ a kadar yapılıyor. Fransa’da yüksek öğrenim ve dil kursları hakkındaki tek Türkçe web sitesi www.edufrance-turkiye.com adresinde göz atmakta fayda var.
Adres: İstiklal Cad. No:8 80060 Beyoğlu/İSTANBUL
Ministere des Affairs Etrangres Direction Generale des Relations Culturelles 23 rue La Perouse 75000 Paris 16-FRANCE Tel:0212-334 87 40
 
JAPONYA
 
 
Asahi Shimbun Foundation
            Bir yıl süreyle Japonya’da uzmanlık konusunda çalışma imkanı sağlanıyor.
Adres:Asahi Fellowship Office
Supporting and CorporateEvents Department Cultural Projects Division
Asahi Shimbun
5-3-2 Tsukiji Chuo-ku
Tokyo 104-11-JAPONYA
Tel:+81 (3) 5565 – 3849
Faks:+81 (3) 3543 – 3280
 
Kaynak:www.egitimbursu.com ve www.yok.gov.tr siteleri
 
TÜBİTAK BURSLARI
 
            Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), araştırmacıların ve bilim adamlarının yetiştirilmesi ve eğitilmesi için uygun bir ortamın yaratılması, ödüller ve burslarla teşvik edilmeleri, genç bilim adamlarının başarılı öğrenciler arasından yarışmalar düzenleyerek belirlenmesi ve burslar yoluyla desteklenmesini hedefliyor.
            Bu nedenle kurum, üniversite lisans burs programları, üniversite öğrencileri yurtiçi-yurtdışı araştırma projeleri destekleme programı, yurtiçi yüksek lisans burs programı, doktora burs programı,yurtiçi-yurtdışı bütünleştirilmiş doktora burs programı, lisansüstü yaz okullarını destekleme programı, doktora sonrası burslar, konuk bilim insanı destekleme programı başlıklarında desteklerde bulunuyor. Detaylar hakkında bilgi için kurumun web adresi olan www.tubitak.gov.tr adresinde başvurulabilir.
            Kurumun Bilim Adamı Yetişme Grubu (BAYG) başlığı altında bir de grubu bulunuyor. Bu grup, TÜBİTAK’ın yasayla belirlenen genel görevleri çerçevesinden biryandan mevcut bilim adamlarını ve bilim adamı olma yolundaki gençleri desteklemeye yönelik programlar yürütürken, bunlara paralel olarak da gelecekte bilim adamı lma potansiyeline sahip gençleri ortaya çıkarabilmek üzere çeşitli bilimsel yarışmalar düzenleniyor.
            Ancak bu yık grubun programları arasında bazı değişiklikler bulunuyor.Bunların ilki,bugüne kadar NATO bünyesinden desteklenmiş birtakım burs programları, artık verilmiyor. Çükü NATO, bu yıldan itibaren Bilim Bursları Programı’nı yürürlükten kaldırdı. Bu kaynaktan desteklenen programlar, yurtdışında doktora sonrası araştırmalar yapmak, yurtdışında NATO tarafından düzenlenen İleri Çalışma Okulları’na ya da İleri Araştırma Çalıştayları’na katılmak isteyen veya yurtdışından konuk bilim adamları davet etmek isteyen araştırmacıları desteklemeye yönelik olan ve oldukça fazla sayıda talep gören programlar oldukları için, TÜBİTAK bunları kapatmadı. Kurum, bu yıldan itibaren ulusal bütçeden destekleyerek süreceğini açıkladı.
            TÜBİTAK bünyesindeki bir diğer önemli değişiklik ise başvuru alanları içinde sosyal bilimlerin de eklenmesi oldu. Bu yıla kadar BAYG programlarından temel fen, mühendislik ve sağlık bilimlerinde eğitim gören ya da araştırmalar yapanlar yararlanıyordu. Bu yıldan itibaren sosyoloji, psikoloji, politik bilimler, ekonomi gibi sosyal bilimlerin temel alanlarında çalışan bilim adamları da programlara başvurabilecek, Detaylı bilgi için kurumun web sitesine başvurmak mümkün.
Tel:0312-468 53 00
 
UNESCO BURSLARI
            UNESCO, en az üç, en fazla dokuz ay süreli olmak üzere ihtisas sonrası araştırma bursu veriyor. Ya 30 Haziran’a kadar Türk Milli Komisyonu’a ya da 31 Aralık’a kadar UNESCO’ya başvurmak gerekiyor.
Adres:UNESCO Türk Milli Komisyonu 7. Göreme Sok.Kavaklıdere 06680 ANKARA
Tel:(0312) 426 58 94
Faks:(0312) 427 20 64
 
ULUSLAR ARASI KÜLTÜREL
DEĞİŞİM PROGRAMLARI
VAKFI(ICEP BURS VAKFI)
 
            Uluslar arası Kültürek Değişim Programları Burs Vakfı (ICEP Burs Vakfı), 1995’te kurulan ve kar amacı gütmeyen resmi bir kurum. ABD ve diğer ülkelere burslu öğrenciler gönderiyor. Bugüne kadar 5 bini aşkın sayıda genci yurtdışına gönderen, bini aşkın yabancı genci de kültürel değişim programları çerçevesinde Türkiye’de misafir etti. Bağımsız bir mütevelli heyetince yönetilen ICEP, her yıl 25 yeni üniversite öğrencisine burs veriyor. Verilen bursların sayısı toplamda her yıl için yaklaşık 110 öğrenciyi kapsıyor. Vakıf daha çok öğretmenlik ve tıp bölümü lisans öğrencilerine burs verdi. Her yıl burs verilen öğrenci bölümleri değişiyor.Başvurular eylül ayında sonra eriyor.
            Vakıf, dil bilimi veya Avrupa’da konuşulan bir üzerine eğitim alan üniversite öğrencilerine, öğrendikleri dili daha ileri düzeye getirmeleri için yurtdışında burslu eğitim olanağı sağlıyor. Ayrıca meslek lisesi ve mesleki eğitim fakültelerinin öğrenci ve öğretmenlerine yönelik ise yurtdışında kısa süreli mesleki bilgi olanağı veren değişim programları sunuyor ve burs sağlıyor.
            ICEP, şirketlere yönelik hizmetler de sunuyor. Personelini yurtdışında eğitmek isteyen şirketlere kurumsal çözümler de üretiyor. Bu çalışmadaki amaç, büyük-küçük her ölçekte şirketin kabul edilebilir maliyetlerde personelini yurt dışında eğitmenlerini reşvik etmek olarak özetleniyor.
Adres: Yüksel Cad. No:9/10 Kızılay/ANKARA
Tel:0312-418 44 60
Faks: 0312-418 44 61
 
FULBRIGHT EĞİTİM
KOMİSYONU BURSLARI
            Yüksek lisans yapmak isteyenleri yaşam ve seyahat masraflarını karşılamayı hedefleyen Fulbright bursundan master öğrencileri iki, doktora öğrencileri bir yıl boyunca yararlanabiliyor. Üç temel Fulbright bursu bulunuyor.Her üç burs da Türkiye-ABD Kültürel Mübadele Komisyonu tarafından ABD’deki üniversitelerde eğitim görmek isteyenlere veriliyor. Hubert H. Humphrey bursları, alanıyla ilgili yüksek lisans yapmak isteyen kamu görevlilerine sağlanıyor. Doktora sonrası araştırma bursları, Amerikan üniversitelerinde alanlarıyla ilgili araştırma yapmak isteyenlere yönelik. Öğretmen bursları ise Türkiye-ABD Kültürel Mübadele Komisyonu’nca Öğretmen Değişim Programı çerçevesinde ABD’de görev yapmak üzere seçilen öğretmenlere sağlanıyor.
            Komisyon, 2006-2007 ders yılında ABD’de yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak isteyen öğrencilere burs verecek. Burslar, sağlık bilimlerinin klinik dalları hariç her alan için açık. Son başvuru tarihi, 29 Temmuz olarak belirlenmiş. Fulbright öğrenim burslarına başvuran öğrencilerin Türkvatandaşı olması gerekiyot. ABD vatandaşları ile Gren Card sahibi olanlar, bu burslara başvuramıyor. Doktora burslarına 30 yaşından büyük olmayan, üniversite mezunu (Temmuz 2005’te mezun olacak da başvurabilir), üniversite öğrenimi süresince aldıkları notların ortalaması 4 üzerinden 3 yada 100 üzerinden en az 75 alan kişiler başvurabilir.işletme (MBA) burslarına başvuran adayların ise başvuru tarihinde en az 1 yıllık fiili iş tecrübesi olması zorunlu.Fulbrigt Öğrenim Bursları’na ilişkin ayrıntılı bilgi için
http://www.fulbrigt.org.tr/ogrenci.html sitesine başvurmak gerekiyor.
 
Kamu görevlilerine burs
            Komisyon, 2006-2007 ders yılında Amerikan üniversitelerinde alanıyla ilgili öğrenim, pratik çalışma ve araştırma yapmak isteyen kamu görevlilerine ise Humphrey Bursu sağlayacak Ağustos 2006’da başlayacak bursların süresi bir ders yılı. Ayrıca program başlamadan önce İngilizce düzeyini yükseltmek ve Amerika’ya uyum sağlamaya yönelik iki aylık hazırlık devresine katılmak gerekebilecek. Programın birinci bölümü burslunun program yetkilileri tarafından yerleştirileceği bir üniversitedeki akademik çalışmayı, ikinci bölüm ise konusuyla ilgili bir kuruluşta uygulamalı çalışmayı içerecek. Bursa katılanların ABD’deki öğrenim programları herhangi bir derece almaya değil, yalnızca mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik olacak. Humphrey burslarına seçilenler, gidiş-dönüş uçak bileti ile ABD’deki öğrenim ve diğer giderlerini karşılamaya yetecek miktarda burs sağlanacak.
Burs konuları şöyle sıralanıyor.
            Tarım ekonomisi ve tarımsal kalkınma, kitle iletişimi ve gazetecilik, madde bağımlılığıyla mücadele, tedavi ve korunma yöntemleri, ekonomik kalkınma, eğitim planlaması ve yönetimi, bankacılık ve finans, HIV/AIDS ile mücadele politikaları ve korunma yöntemleri, insan kaynakları yönetimi, hukuk be insan hakları, doğal kaynaklar ve çevre yönetimi, kamu politikası analizi ve kamu yönetimi, teknoloji politikası ve yönetimi, insan kaçakçılığının önlenmesine yönelik politikalar ve uygulamaları, şehir ve bölge planlama.
            Başvuracak adayların gerekli belgeleri, başvuru formu ve diğer evraklarla birlikte 29 Temmuz’a kadar Fulbright Eğitim Komisyonu’na göndermesi gerekiyor. Uygun olanlar, 3 Ekim’de mülakata çağrılacak.
Başvuru formu için
adresine göz atılabilir. Daha fazla bilgi için ise Fulbright Eğitim Komisyonu’na ya da komisyonun İstanbul bürosuna başvurmak gerekiyor.
 
Doktora sonrası araştırma bursu
            Yüksek lisans, doktora öğrencileri ile kamu görevlilerine sağlanacak bursların yanı sıra Türkiye-ABD Kültürel Mübadele Komisyonu, 2006-2007 ders yılında Amerikan üniversitelerinde alanlarıyla ilgili araştırma yapmak isteyen kişilere de araştırma bursu sağlanacağını açıkladı. Fulbright Araştırma Bursları, tıp, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık hemşirelik ve psikolojik dallarda klinik araştırma niteliğindeki projeler dışında her alan için açık. Başvuracaklarda aranan nitelikler şöyle:
1-TC vatandaşı olmak.(ABD vatandaşları ve Green Card sahipleri başvuramıyor.
2- Bavuru tarihine en az üç yıllık doktor olmak.
3- Amerikan üniversitelerinde bilimsel araştırma yapmaya ve diğer eğitim ve kültür faaliyetlerine katılmaya yetecek derecede İngilizce bilmek.
4- Doktora sonrası bir araştırma projesine başlamış ve projenin Türkiye’ de yapılanilir kısmını tamamlamış olmak.
5- Sağlıklı olmak.
            Her yıl kasım ayı içinde ilan edilen Fulbright Araştırma Bursları’na doktoralarını ABD’de yapmış olanların başvurabilmeleri için Türkiye’ye kesin dönüş tarihinden itibaren en az beş yıl geçmiş olması şart.Yukarıdaki nitelikleri taşıyan kişiler, komisyondan sağlayacakları başvuru formlarını doldurup 29 Temmuz 2005 akşamına kadar komisyona ulaştırmaları gerekiyor. Başvuru formunun daktilo ya da bilgisayar ile çok itinalı ve İngilizce olarak, her soruya yanıt verecek şekilde doldurulması gerekiyor. Sorulara bu amaçla ayrılan boşluklarda yanıt verilmeli. Ancak sağlanan boşluklar yeterli olmazsa cevabın devamı amacıyla ek kağıt kullanılması öneriliyor.
            Başvuruda bulunan kişinin başvuru formunun yanı sıra başka evraklar da teslim etmesi gerekiyor. Çok ayrıntılı şekilde açıklanan araştırma projelerinin 4 kopya ve İngilizce olarak 5 sayfayı geçmeyecek şekilde bilgisayarla hazırlanması öneriliyor. Ayrıca kişinin bu araştıma konusunda şimdiye kadar neler yaptığını, halen hangi aşamada bulunduğunu, bu araştırmayı ABD’de ne şekilde yürütüleceğini ve bu hangi aşamada neler yapılacağının belirtilmesi gerekiyor. Bu metinde adayın adının kesinlikle herhangi bir şekilde geçmemesi gerektiği ifade ediliyor. Araştırma projesi özetinin başvuru formundaki “Detailed Statement” bölünme yazılması gerekiyor. Projenin bu bursla desteklenebilmesi için akademik olması, araştırma tamamlandığında elde edilecek sonucun alana katkıda bulunacak nitelikte görülmesi ve tamamlanması için uygun ortamın ABD’de bulunduğunun belirlenmesi gerekiyor.
            Bursa başvuranların üç referans mektubunu da komisyona ulaştırması gerekiyor. Kişinin bilimsel çalışmalarını yakından tanıyanlar tarafından çok etraflı ve İngilizce yazılan üç referans mektubunun kapalı zarf içinde başvuru evraklarıyla birlikte komisyona teslim edilmesi gerekiyor. Ayrıca kişiler, görev yaptıkları kuruluş veya üniversiteden alacakları, eğer bursa seçilirlerse kendilerine gerekli iznin verileceğini belirten resmi bir belgeyi de komisyona ulaştırmaları isteniyor. Bu belgenin bir özelliğine dikkat çekiliyor. Başvuranın göreve başladığı tarihi ve son üç yıl içinde altı ya da daha fazla yurtdışında bulunmadığını da belirtmesi gerekiyor.
            Diğer gerekli evraklar için ve araştırma bursunun özellikleri konusunda komisyona başvurmakta yarar var.
            Karşılıksız olan Fulbright Araştırma Bursları, ABD’deki geçim ve araştırma masrafları ile gidiş-dönüş yol parasını kapsıyor. Seçilen kişiler, ABD’deki araştırma faaliyetlerine, başvuru tarihinden bir yıl sona başlıyor. Araştırmanın sözü edilen ders yılı içinde yapılması zorunlu. Yaz aylarında yapılmak istenen veya üç aydan daha kısa süreli olan araştırma projeleri ise desteklenmiyor. Bursların başka bir ders yılına ertelenmesi de mümkün değil.
Burs alanların pasaport ve vize işlemleri sırasında da dikkat etmesi gereken şeyler bulunuyor. Fulbright Araştırma Bursları’na seçilen kişilerin en az bir yıllık pasaport almaları zorunluluğu bulunuyor. Bu bursla ABD’ye gidecek kişilerin J Vizesi (Exchange Visitor Visa) almaları gerekiyor. Bursluların bu vizeyi alabilmeleri için üniversitelere yerleştirme işlemi yapıldıktan son komisyon tarafından hazırlanan kendilerine verilen DS 2019 formuyla konsolosluğa şahsen başvurmaları gerekiyor. Bursun bitiminde ABD j vizesi kuralı gereği, Türkiye’ ye dönme zorunluluğu bulunuyor.Komisyon, burslular için ABD’ ye gidiş-dönüş (tarihi kapalı apex) uçak bileti alıyor. Ancak bursa seçilenler, pasaport ve vize işlemlerinden kendileri sorumlu. Bu nedenle pasaport ve vize alamayan kişilerin bursları iptal ediliyor ve kişiler hiçbir şekilde hak talep edemiyor.
Bilgi için:
Fulbright Eğitim Komisyonu
Adres: Şehit Ersan Cad. 28/4 Çankaya 06680
ANKARA
Tel: 0 312-427 13 60 ya da 428 48 24
Faks: 0 312-468 15 60
e-posta:trprogr.net
Fulbright Eğitim Komisyonu İstanbul İrtibat Bürosu
Gümüşsuyu, Dümen Sk. 3-11 Taksim 34437
İSTANBUL
Tel: 0212-244 1105
Faks: 0212-249 7581
e-posta:fulb-is@tr.net
 
TC ÜNİVERSİTELERİ
 
            Her üniversite, bünyesinde 2547 sayılı kanun uyarınca araştırma fonları oluşturuluyor. Bununla ilgili bilgiyi üniversitelerden almak mümkün. Ayrıca
http://www.yok.gov.tr/universiteler/universiteler.htm adresinden Türkiye ve dünya genelindeki üniversite linklerine ulaşabilirsiniz.
 
SANAYİ, TİCARET VE MESLEK ODALARI
 
            Bütün illerde kurulmuş bulunan sanayi odaları, ticaret odaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı meslek odaları tarafından üniversite öğrencilerine verilen çeşitli eğitim bursları bulunuyor. Bunların bazıları burs için öğrenci seçimini üniversitelere bırakırlarken bazıları da öğrenci seçimini eğitim komisyonları vasıtasıyla kendileri yapıyor. Bu konudaki bilgiler genellikle üniversitelerde ilan edilerek duyuluyor. Dekanlıklardan ya da bulunulan ildeki oda temsilciliklerine başvurarak bilgi almak mümkün. TOBB’ un web sitesi www.tobb.org.tr adresinden Türkiye’deki tüm oda ve borsaların telefonlarına ulaşabilirsiniz.
 
ÇEŞİTLİ VAKIF VE DERNEKLER DE BURS VERİYOR
 
            Türkiye’de çeşitli vakıf ve şirketler, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında burs programları uyguluyorlar. Bunların isimlerini ve telefon numaralarını şöyle sıralamak mümkün:
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi:
            Burs ödemeleri, “eğitim yardımı” adı altında karşılıksız olarak yapılıyor. Bu yıl 35 bin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. Önlisans ve lisans öğrencilerine 75 milyon, yüksek lisans öğrencilerine 125 milyon, doktora öğrencilerine ise ayda 200 milyon lira ödeniyor. Yıl içinde yedi ay boyunca ödeme yapılıyor. 2005-2006 eğitim öğretim yılında 40 bin öğrenciye eğitim yardımında bulunulması hedefleniyor. Başvurular, üniversitelere kayıtların tamamlanmasından sonraki bir-iki hafta içinde gerçekleşiyor. Belediyenin web sitesi www.ibb.gov.tr adresinden dijital başvurular da kabul ediliyor.
Tel:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi:0212-449 40 00
Eğitim Müdürlüğü: 0212-514 08 15 (3 hat)
İstanbul Sanayi Odası Vakfı:
            Türkiye genelinde, tıp dışındaki tüm üniversite öğrencilerine burs verilebiliyor. Ayrıca ilköğretim ve lise öğrencilerine de burs sağlanıyor. Şu an yaklaşık 500 ilköğretim, lise ve üniversite öğrencisine burs veriliyor. İlköğrenimde 65 milyon, lisede 80, üniversitede ise aylık 100 milyon lira ödeniyor.Ödemeler 9 ay boyunca yapılıyor. Eylül ayında başvuruluyor.
Tel: 0212-293 54 18-19
 
Atatürk Vakfı:
            Sadece İstanbul sınırları içindeki devlet üniversitesi öğrencilerine burs veriyor. 2005-2006 yılı için başvurular ağustos ayında başlayıp 15 Eylül’e kadar devam edecek. Burs verilecek kişi sayısı, vakfın bulduğu sponsor sayısına göre değişiyor. Geçen yıl vakıf, 100 kişiye aylık 75 milyon lira burs verdi.
Tel:0212-293 26 33-34
 
Kanserle savaş Vakfı:
            Sadece tıp fakültesi öğrencilerin 2’nci sınıftan itibaren 12 ay boyunca karşılıksız burs veriyor.Ayrıca yıllık kitap ücreti ödeniyor. Bu yılki burs ücreti 100 milyon lira - yılık kitap hakkı ücreti ise 100 milyon lira. Her yıl burs sayısı değişiyor. Şu an 9 öğrenci var. Başvurular, kontejyan dahilinde oluyor. Öğrenciler mezun olunca vakıf, eylülde okullara müracaatta bulunuyor. Üniversitelerin öğrenci işleri, vakfın şartnameye uygun öğrenci vakfa yönlendiriyor.
Tel:0212-278 83 41 (4 Hat)
 
Türk Petrol Vakfı
            Yurtiçi ve yurtdışı burslar veriyor. Dört yıllık devlet üniversitelerinin lisans, yüksek lisans, ve doktora öğrencilerine karşılıksız yurtiçi burslar sağlanıyor. Sadece İstanbul’ daki üniversite öğrencilerine burs veriliyor. Şu an 210 yurtiçi bursiyeri bulunuyor. Lisans öğrencilerine sekiz ay boyunca 165, yüksek lisans öğrencilerine yine sekiz ay ve doktora öğrencilerine ise 12 ay boyunca 180 milyon lira ödeniyor. Başvurular genelde ekim ayında yapılıyor. Yurtdışı bursları ise yurtdışındaki üniversitelerden asistanlık teklifi almış öğrencileri desteklemek amacıyla veriliyor. 5 bin dolara kadar çıkabilen bu burslar, geri ödemeli. Vakfın şu an yurtdışında eğitimine destek verdiği 68 bursiyeri bulunuyor.
Tel:0212-259 32 62
 
Galatasaray Eğitim Vakfı:
            Orta öğretim ve yüksek öğrenim bursları veriyor. Her ikisine de başvurular eylül ayında başlıyor. Öncelikle Galatasaray eğitim kurumlarında ki ihtiyaç duyan öğrencilere burs veriliyor. Ayrıca diğer okullardan öğrenciler burs alabiliyor. Şu an orta öğrenimde 145, yükseköğrenimde ise 147 öğrenciye burs veriyor. Yüksek öğrenim için 9 ay boyunca 150 milyon liralık burs veriliyor. Orta öğretimde ise burs miktarı yıllık 1 milyar ile 5 milyar lira arasında değişiyor.
Tel:0212-293 43 10 (3 Hat)
Türk kadınlar Birliği:
            Sadece Yıldız Üniversitesi’nin öngördüğü öğrencilere veriliyor. 20-25 öğrenciye veriliyor.Aylık 60 milyon lira 10 ay veriliyor. Başvurular dönem başlarına. Üniversite aracılığıyla seçilen öğrenciler veriliyor. Başvuruların birliğe değil, öğrencilerin eğitim gördükleri üniversitelere yapılması gerekiyor.
Tel:0212-211 71 90
 
Türk Anadolu Vakfı:
            Sadece Konya Selçuk Üniversitesi bünyesindeki öğrencilere burs veriyor. Şu an 350 öğrenciye aylık 45 milyon lira burs veriyor.
Başvurular eylül ayında yapılıyor.
Tel:0332-351 23 70-351 14 99
 
Türk Milli Kültür Vakfı
            Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. Daha çok İstanbul’daki üniversite öğrencilerini tercih ediyor. Şu anda 310 bursiyeri var. Burs miktarı ayda 70-175 milyon lira arasında değişiyor. Başvurular eylül ekim aylarına yapılıyor.
Tel:0212-417 64 78 (3 Hat)
           
Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı:
            Üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile tenkil lise öğrencilerine karşılıksız burs veriliyor. Ayrıca Alarko Grubu mensuplarına çocuklarına da burs imkanı sağlanıyor. Şu an yaklaşık 160 öğrenciye burs veriliyor. Üniversite öğrencilerine sekiz ay boyunca her ay 140 milyon, teknik lise öğrencilerine ise 60 milyon lira ödeniyor. Öğrencilerin eylül ayında kendi okullarına başvurmaları isteniyor. Çünkü vakıf öğrencilerle doğrudan görüşme yapmıyor. Okullardaki öğrenci işlerine burs vereceği öğrenci kriterlerini belirtiyor, öğrenci işleri bu çerçevede büroya yapılan başvuruları değerlendirip vakfa iletiyor.
Tel:0212-227 5200
 
İstanbul Ticaret Borsası Vakfı:
            Ağırlıklı İstanbul’daki üniversitelerin işletme, iktisat ve siyasal bilgiler eğitimi gören öğrencilerine burs veriyor. Şu an yaklaşık 500 bursiyeri var. Bu sayı her yıl değişiyor. Burs koşulları; öğrencinin alt sınıftan dersinin olmaması ve başka bir burstan faydalanıyor olmaması. Şu an bursiyerlere yılda 8 ay boyunca her ay 80 milyon lira ödeniyor. Başvuruları ekim ve kasım aylarında vakıftan alınan formların doldurulup teslim edilmesiyle gerçekleşiyor.
Tel:0212-511 84 40
 
Türkiye Diyanet Vakfı:
            Bu yıl “öğrenci katkı payı” adı altında yaklaşık 8 bin öğrenciye yıllık 200 milyon lira ödeme yapıldı. İki ayrı ödeme şeklinde yapılan yardımlar için 31 Ekim’ e kadar başvurulması gerekiyor.
Tel:0312-417 50 13-417 12 35
 
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı:
            Sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor. Vakıf üniversitenin 7 bin 900 öğrencisinin 4 binine burs sağlıyor. “Fon bursları”, isme burslar” ve “havuz bursları” başlığı artında üç tip burs çeşidi bulunuyor. Fon burslarında, en az 10 bin dolarlık bir ana paranın işletilerek elde edilen faiz geliri değerlendiriliyor. Şu an 2 lisansüstü, 19 da lisans seviyesinde fon bursu bulunuyor. Bursiyerlere 9 ay boyunca ortalama 140 milyon lira veriliyor.İsme burslarda bir öğrenci bir yıl boyunca okutuluyor. Dokuz ay boyunca aylık 140 milyon lira veriliyor. Başvurular üniversitenin burs ofisi tarafından kabul ediliyor.
Tel:0212-265 9946
 
Dr. Nejat F.Eczacıbaşı Vakfı
            Vakıf, müzik alanında olağanüstü yetenekli öğrenci ve sanatçıları yurtdışına göndererek yetişme ve gelişmelerine katkıda bulunuyor. Bugüne kadar 76 kişiye bu anlamda yurtdışı burs veren vakfa başvurular, her yıl 1 Haziran-15 Temmuz arasında vakıf genel sekreterliğine yapılıyor. Adayların yeni başlayacakları ders yılında 24 yaşını bitirmemiş, müzik alanında lisans diplomasına sahip, saygın bir yurtdışı müzik öğrenim kurumunda lisansüstü bir eğitim programına kabul edilmiş olmaları kesin ön koşul.
Tel:0212-339 9506
 
Hacı Ömer Sabancı Vakfı:
            Üniversitelerin lisans öğrencilerine burs veriliyor. Her yıl belli bir puan belirleniyor ve bu puanlar üzerindeki öğrencilere burs veriliyor. Her yıl her ay için 175 milyon lira ödeniyor. Bu yıl her ay için 175 milyon lira ödeniyor. Burslar 9 ay boyunca veriliyor. Başvurular, 15 Eylül-15 Ekim arasında yapılıyor. Vakfın web sitesi www.vaksa.org.tr adresinden başvuru formu edinmek mümkün. Bu formların vakıf merkezine postayla ya da üniversitelere teslim edimleri gerekiyor.
Tel:0322-363 09 88
 
Vehbi Koç Vakfı:
            Vakıf, sadece yurtiçi bursu veriyor. Burs alacak öğrencileri, üniversite rektörleri veya fakülte dekanları ve okul müdürleri tayin edecekleri burs komisyonları aracılığıyla seçiyor. Burs almak isteyen öğrencilerin ya da okul müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Vakıf her üniversite öğrencisine burs vermiyor.
www.vkv.org.tr adresindeki web sitesinde, vakfın burs verdiği okullar belirtiliyor.
Tel:
Koç Holding:0216-531 00 00
 
Sema Yazar Gençlik Vakfı:
            Vakıf, ÖSS sonuöları açıklandıktan sonra belli bir puan barajı koyuyor. Bursiyerler, bu puan ü
Tel:0312-382 44 00
 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği:
            Genel Merkez ve şubeler ayrı ayrı burslar veriyor. Derneğin İstanbul’daki genel merkezi şu an 2 bin 500 üniversite öğrencisine burs veriyor. Ayrıca kırsal kesime yönelik de yürütülen burs projeleri var. Bu yıl üniversite lisans öğrencilerine verilen aylık burs miktarı 75 milyon lira. Bazı burs verenler 12 ay, bazıları ise 10 ay ödeme yapıyor. Bu yıl 500 öğrenci mezun olacağı için 2006 eğitim öğretim döneminde yeni 500 bursiyer alınacağı belirtiliyor. Başvuruları eylülde başlayıp 31 Ekim’ kadar sürüyor.Derneğin Türkiye çapında toplam 98 şubesi bulunuyor. Üniversitesi bulunan illerdeki şubeler de genelde kendi çaplarında burslar veriyor. Daha geniş bilgi için cyddcydd.org.tr e-posta adresine mesaj göndermek gerekiyor.
Tel:0212-252 44 33
           
21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı
            Başarılı fakat eğitimlerini sürdürürken zorlanan ve her yıl belirlenen şartları taşıyan öğrenciler, vakfın burs hizmetlerinden yararlanabiliyor. Öncelik sıralamasında bazı koşullar önem kazanıyor. Örneğin, ailenin kırsal kesimde ikameti ve öğrencinin İstanbul’da bir üniversiteyi kazanmış olması, okuyan kardeş sayısı, kız çocuk olmak, anne ve babanın birinin ya da ikisinin hayatta olmaması gibi. Karşılıksız olan burs miktarları, her eğitim döneminde vakıf bütçesine göre belirleniyor. Burs için eylül ayında vakfın öğrenci işleri merkezine asılan duyuruların takip edilmesi gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için, vakfın web sitesi olan www.yekuv.org adresi öneriliyor. Ayrıca e-posta adresi yekuvekuv.org’a e-posta göndermek mümkün.
Tel:0212-274 1502
 
Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı:
            Vakıf, lise veya dengi meslek teknik orta öğretim kurumu veya en az dört yıllık yksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmış öğrencilere burs veriyor. Burslardan yararlanabilmek için 30 yaşından büyük olmamak gerekiyor. Bavurular, her yıl 15 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Burslar yıl içinde 9 ay boyunca veriliyor. Detaylı bilgi için www.akkec.org.tr web sitesine başvurulabilir. Vakfın e-posta adresi ise info@akkev.org.tr
Tel:0212-251 3410
 
Ali Osman Sönmez Vakfı
            Başvurular, 20 Ağustos-10 Eylül arasında yapılıyor. Sadece tekstil ağırlıklı mühendislik bölümlerine burs veriyorlar. Şu an burs alan 52 öğrenci var. Burs 9 ay boyunca 70 milyon lira olarak veriliyor.
Tel:0212-261 04 40
 
İstanbul Ticaret Odası:
            İstanbul sınırları içindeki devlet üniversitelerinin ekonomi bölümlerinde okuyan öğrencilere burs veriyor. Her yıl 450 öğrenci, İTO’dan burs alabiliyor. Başvurular 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında yapılıyor. 2004-2005 bursiyerleri için altı aylık ücret 100 milyon lira olarak belirlenmiş.
Tel:0212-455 60 51-52
 
Sağlık ve Eğitim Vakfı:
Tel:0216-474 25 35
 
Eskişehir Sanayi Odası:
            Eskişehir veya Bilecik Doğumlu ya da liseyi Eskişehir veya Bilecik’te bitirmiş, idari bilimler ve mühendislik bölümü lisans öğrencilerine burs veriyor. Başvurular 1-30 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Şu an 160 öğrenciye burs alıyor. Her yıl yaklaşık 50 yeni öğrenciye burs veriliyor.
Tel:0222.236 03 60-61
 
İzmir Ticaret Odası
            Başvurular, her yıl temmuz ayının ilk haftası yapılıyor. Belli kontenjan yok. Şu anda bin 100 öğrenci burs alıyor. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine 100, lise öğrencilerine 75, ilk öğretim öğrencilerine ise 60 milyon lira ödeniyor. Daha detaylı bilgi için www.izto.org.tr adresine başvurulabilir.
Tel:0212-441 77 77
YURTDIŞI BURS
ARAŞTIRMASI
YAPILABİLECEK BAZI WEB
SİTELERİ
 
International Education Financial Aid
            Uluslar arası Eğitim ve Finansal Yardım Web sitesinde (www.IEFA.org) yabancı öğrencilere yönelik bir çok burs imkanına ulaşmak mümkün.
 
World of Knowledge Foundation
            Kurumun burs kapsamına aldığı çeşitli gruplar arasında yabancı öğrenciler de mevcut. Ancak burs almaya hak kazanmak için öğrencilere yönelik çeşitli yarışmalardan birini kazanmak ve ABD’de öğrenim görüyor olmak zorunlu. Bu yarışmalar ve diğer ayrıntılar için kumrun web sitesine bakmak gerekiyor.
 
Cornell University Gradute School Fellowship Notebook
            Herhangi bir ABD üniversitesinde öğrenim görmek isteyen yabancı lisansüstü öğrencilerine yönelik eğitim yardımı konusunda bilgiler içeriyor.
 
King Faisal Foundation
            Mühendislik, fen bilimleri ve tıp alanlarında tercihlerine göre herhangi bir Avrupa ya da Kuzey Amerika üniversitesinde lisans ve lisans üstü eğitim almak isteyen tüm vasıflı ve Müslüman öğrencilere burs temin ediyor.
            Ayrıca Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nin web sitesine göz atmakta yarar var.
 
http://www.germanembassyank.com/tr/culture/index.html adresinden Almak Akademik Değişim Servisi’nin 2005/2006 öğrenim yılında Türkiye için sunduğu burs imanlarına ulaşmak mümkün.
 
http://www.twas.org sitesinin “Avtivites” sayfasından The Third World Academy of Sciences (TWAS) adlı kuruluş tarafından ziraat, biyoloji, kimya, mühendislik, jeoloji, toprak ve tıbbi bilimleri gibi birçok alanlarda verilen araştırma, eğitim ve post-doktora burslarla ilgili bilgiler yer alıyor.
 
http://www.humboldffoundation.de/en/programme/index.htm sitesinden,Almanya’dali Alexander von Humboldt Vakfı tarafından verilen post-doktora ve araştırma burslarıyla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
 
http://www.ucl.ac.uk/admission/scholarships sitesinden, University Gollege London tarafından verilen lisans, yüksek lisans ve doktora bursları hakkında bilgilere ulaşmak mümkün.
 
http://www.uea.ac.uk/ınternational sitesinden, İngiltere, East Anglia Üniversitesi’nin verdiği lisans ve yüksek lisabs programlarında eğitim ve burs olanakları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.
 
http://www.turkstudents.com sitesinden “Burslar” sayfası lisans, yüksek lisans, doktora, post-doktora ve araştırma bursları dahil olmak üzere Yurtdışı Burslar, Türkiye Bursları ve Almanya Bursları olarak 3 ayrı kategoriye ayrılmış. Yurtdışı Bursları’nda Türk Eğitim Vakfı Bursları, Türkiye Bilimler Akademisi Bursları ve Yabancı Kaynaklı Burslar da bulunuyor.Ayrıca Almanya Bursları’nda staj bursları içeren veriler de var.
 
http://www.itss.org(ogrenim/burslar/html. sitesinde “Burslar ve Parasal Yardım” başlığı altında yüksek lisans ve doktora alanında değişik Türk Eğitim Vakfı Bursları, Yabancı Kaynaklı Burslar ve Türkiye’de burs veren kuruluşlar hakkında kısa bilgiler veriliyor.
 
http://www.uluslararasiegitim.com sitesine üye olmak kaydıyla çoğunlukla akademik, sportif ya da sanatsal alanlarda özel yetenekleri olan öğrenciler için tahsis edilen yurtiçi ve yurtdışı lisans, yüksek lisans ve araştırma bursları hakkında bilgi edinmek mümkün.
 
http://www.icep.org.tr sitesinin “Burslar” sayfasında Türkçe Öğrenim Bursları (Yabancı ülke gençlerine Türkçe öğrenimini yaygınlaştırmak, yurtdışında Türkiye hakkında olumlu bir kamuoyu oluşturmak amacıyla verilen burslar), Yurtiçi Yüksek Öğrenim (Dört yıllık fakülte ve yüksekokul öğrencilerine verilen burslar) ve Yurt Dışı Eğitim Bursları (İngiltere, Kanada ve ABD’de dil eğitimli amaçlı burslar) hakkında kısa bilgi veriliyor.
 
http://tuba.gov.tr sitesinden, TÜBA-Türkiye Bilimler Akademisi (Turkish Academy of Sciences) tarafından desteklenen “Sosyal Bilimlerde Doktora Sonrası Yurtdışı Araştıma Bursu Programı” ve “Sosyal Bilimlerde Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Burs Programı” gibi değişik burslar ve destekleme programları hakkında bilgilere ulaşmak mümkün.
 
http://www.ted.org.tr sitesinin pano bölümü Türk Eğitim Derneği’nin orta öğrenim ve üniversite öğrencilerine sağladığı burs, yardım ve koşulları hakkında bilgiler içeriyor.
 
http://www.yok.gov.te sitesi,birçok ülke hükümetinin Türk vatandaşı öğrencilere sağladığı bursların duyurularına yer veriliyor. Sitenin “Burslar” bölümünde, TÜBİTAK’ın lisans ve lisansüstü yurtiçi bursları, lisans düzeyinde yurtdışı eğitim-araştırma bursları kapsamında TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursları yer alıyor. Lisansüstü Eğitim Vakfı ve MEB bursları bulunuyor. Ayrıca Almanya, ABD, İngiltere ve Japonya’ da burs veren çeşitli kuruluşların adres, telefon ve web adreslerinin yanı sıra AB Komisyonu, NATO, UNESCO ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) burslarına yönelik araştırma yapmak üzere adres, telefon ve web adresi bilgilerine ulaşmak mümkün.
 
http://www.tubitak.gov.tr  Bu siteden TÜBİTAK’ ın yurtiçi ve yurtdışı lisans, yüksek lisans, doktora ve araştırma bursların sitelerine ulaşabilirsiniz.
 
http://www.arkitera.com Bu sitenin “Burslar” sayfasından İzmir, İzmir ve Kırıkkale Ticaret Odaları, İzzet Baysal Vakfı, Ondokuz Mayıs, Orta Doğu Teknik, Selçuk ve Uluslar arası Kıbrıs Üniversiteleri, TED Ankara Koleji, Türk Anadolu, Türkiye Diyanet ve Türkiye Milli Kültür Vakıfların lisans bursları hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu siteden Avusturya Başkonsolosluğu Kültür Ofisi, ICEP, Türk Eğitim ve İTÜ Vakıfları, Jean Monnet Programı, TEV, TUBA, TÜBİTAK ve Türk Rotary Kulüpleri gibi yüksek lisans ve yurtdışı bursları sağlayan kurumların web sayfalarına girebilirsiniz.
 
http://www.iefa.org İngilizce hazırlanan sitenin “Find a Scholarship” sayfasından yine İngilizce olarak “field of study” (eğitim alanı) ve “country of origin” (ülke) bilgileri doldurarak ilgili alanlardaki bütün burs imkanları hakkında bilgilere ulaşmak mümkün.
 
http://www.fulbrigt.org.tr Bu sitenin ana sayfası İngilizce hazırlanmış. Buradan Humphrey, öğretmen, Kokkalis ve doktora sonrası araştırma bursları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.
 
http://www.egitim.com/universiteliler/0505/0505.3_bursolanaklari.p01.asp Hacı Ömer Sabancı ve ICEP Burs Vakıfları, Ankara İtalyan Kültür Merkezi, Başbakanlık, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TÜBİTAK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimler Akademisi ve Sabancı Üniversitesi gibi lisans, lisansüstü ve araştırma burs olanakları sağlayan kuruluşların web adresleri ve içerikleri hakkında kısa bilgiler veriyor.
 
Kaynak: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nin web sitesi: www2.omu.edu.tr/default.as
 
MEB’İN YURTDIŞI EĞİTİM
BURS MİKTARLARI ÜLKEYE
GÖRE DEĞİŞİYOR
 
            Milli Eğitim Bakanlığı’nın üniversitelerin öğretim elemanı ve yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yurtdışına resmi burslu lisans ve lisans üstü öğretim için gönderdiği öğrencilere yapılacak ödemelere ilişkin esaslar Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre düzenleniyor.
            Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve kurumlar hesabına burslu statüde yurtdışına gidiş ve öğrenim sonrası Türkiye’ye dönüş uçak bilerleri, ilgili kurumlarca karşılanıyor.
            İzinle öğrenim yerini (ülke veya şehir) değiştiren resmi burslu öğrencilerin ulaşım aracına verdiği ücret de eğitim müşavirliği / eğitim ataşeliği tarafından karşılanıyor. Kurum öğrencilerinin giderleri ise kurumlarınca ödeniyor.
            Hangi nedenlerle olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilen veya öğrenimlerini tamamlamadan yurda kesin dönüş yapacak resmi burslu öğrencilere, Türkiye’ye dönebilmeleri için, istemeleri halinde uçak bileti ücreti, eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliği tarafından ödenecek ve bu miktar öğrencinin borcuna ekleniyor.
 
Yurtdışı aylığı ve ek ödenek
            Yurtdışına yeni gönderilen resmi burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu peşin ödeniyor.
            Bu iki aylık burs,öğrencilerin öğrenime başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren, iki aylık bursunu karşılamak üzere veriliyor. Ayrıca öğrenime başladıkları tarih ile ilk aybaşı arasındaki süre için kısıtlı burs da temin ediliyor.
            Bir eğitim-öğretim yılının tamamıda öğrenim görecek resmi burslu öğrencilere; kitap, defter, kırtasiye vb. giderlerini karşılamak üzere her yıl bir aylık burs tutarı kadar ek ödenek, mart ve eylül aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor.
            Yurtdışına yeni gönderilecek öğrencilerin aylık bursları, o günkü döviz satış kuru üzerinden, halen yurtdışında öğrenim yapmakta olan resmi burslu öğrencilerin aylık bursları ve diğer ödemeleri ise bir önceki ayın ilk iş günündeki döviz satış kuru üzerinden hesaplanıyor.
Yurtiçi aylığı ve ek ödenek
            Resmi burslu öğrencilere ödenecek yurtiçi aylık burs miktarı, lisans öğrencileri için 80 milyon, lisansüstü öğrencileri için de 225 milyon lira.
            1416 sayılı kanun uyarınca resmi burslu öğrenim hakkı kazananlardan yabancı dil öğrenimlerini yurtiçinde yapması uygun görülenlerin yurtiçi bursları, öğrenim ve sağlık giderleri Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin “yurtdışı bursları tertibi”nden ödeniyor. Kurum öğrencilerinki ise ilgili kurumlar tarafından karşılanıyor.
            Dil öğrenimlerini yurtdışı yerine yurtiçinde yapacak olan resmi burslu öğrencilerin bursları,yurtiçindeki aynı düzeyde yükseköğrenim için tespit edilmiş burs tutarı esas alınarak belirleniyor ve ilk 2 aylık bursları peşin olarak ödeniyor. Bu öğrencilere, kırtasiye malzemeleri gibi giderleri için bir defaya mahsus olmak üzere damga resmi dışında hiçbir kesinti yapılmaksızın, aynı yurtiçi aylık burs tutarındaki ek ödenek de ayrıca peşin olarak ödeniyor.
Tez çalışmalarının Türkiye’de yapılması
            Yurtdışında öğrenim yapan resmi burslu öğrencilerden, tez konusu Türkiye ile ilgili olan ve gerekli dokümanın mutlaka Türkiye’den şahsen temini için yurda gelmeleri zorunlu olarak yapacağı çalışmayla ilgili detay programını çalışma tarihinden iki ay önceden eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliğine sunan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca izin verilenlere, Türkiye’de iki aydan fazla kalmaları halinde yurtiçi burs tutarı esas alınarak ödeme yapılıyor.
 
Burslu öğrencilere ödenen aylık burs miktarları
Ülkeler
Lisans
Y.Lisans
Almanya
855 Euro
960 Euro
ABD
1.000 ABD Doları
1.100 ABD Doları
Avusturya
865 Euro
960 Euro
Belçika
695 Euro
820 Euro
Danimarka
4.800 Danimarka Kronu
6.000 Danimarka Kronu
Fransa
915 Euro
1.050 Euro
Hollanda
820 Euro
955 Euro
İngiltere
650 Sterlin
725 Sterlin
İsviçre
2000 İsviçre Frangı
2.300 İsviçre Frangı
İtalya
570 Euro
675 Euro
Norveç
5.100 Norveç Kronu
5.650 Norveç Kronu
Finlandiya
760 Euro
810 Euro
Kanada
1.200 Kanada Doları
1.300 Kanada Doları
Japonya
130.000 Japon Yeni
160.000 Japon Yeni
Kazakistan,Kırgızistan
Türkmenistan,Tacikistan
Özbekistan,Moğolistan
Kırım,Tataristan
Çeçenistan ve Dağıstan
 
 
400 ABD Doları
 
 
450 ABD Doları
Diğer ülkeler
800 ABD Doları
850 ABD Doları
 
BAZI ŞİRKETLERDEN
BURSLU EĞİTİMLER
 
            Aslında burs, sadece eğitim döneminde yararlanılan bir kaynak değil. Kariyer basamaklarını tırmanırken de burslu eğitim imkanlarından faydalanmak mümkün. Aşağıda bu konuda iki örnek bulacaksınız:
 
C/EMBA Programı
            Management Centre Türkiye, Financial Times ve Business Week MBA programlaeı sıralamasında önde gelen okullarından biri olarak nitelenen Erasmus University, Rotterdam School of Management ile birlikte bir program hazırladı. C/EMBA Program yöneticisi Dilek Altun Gençalp, programın ilk kez çok saygın ve bilinen bir yabancı üniversite MBA programını Türkiye’de katılıma açtığını belirtiyor. Insead’ın Singapur, Chicago Graduate Scholl of Business’ın Barselona ve Singapur programları gibi, bu programın dünyada birçok örnekleri olduğuna dikkat çeken Gençalp, “Artık dünya standartlarında yetişmiş bir yönetici olmak için yurtdışına gitmeye, iş hayatından ve aileden en az bir yıl uzak yaşamaya gerek kalmadı” diyor.
C/EMBA programını yüzde 35 burslu okumak mümkün. Normal eğitim bedeli KDV
hariç 19 bin 750 Euro. Burslu kabul edilen katılımcılar için bu miktar KDV hariç 12 bin 740 Euro. Burs kazanabilmek için öncelikle C/EMBA programına resmi başvurunun en geç 16 Eylül 2005 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Başvuru dokümanlarıyla birlikte adayların aşağıdaki konularda yazıkları makaleleri de göndermeleri isteniyor:
  • En fazla 200 kelimeyle yaratıcılık ve liderlik özelliklerinizi kullanarak elde ettiğiniz bir başarı örneği
  • En fazla 200 kelimeyle C/EMBA programından mezun olunca programı nasıl desteklemeyi düşündükleri
 
 
Erasmus University yetkilileri, başvuran adaylara kabul görüşmeleri yapıyor. Bu
Görüşmeler yapıyor. Bu görüşmeler ya İstanbul’da yüz yüze yapılıyor ya da telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Üniversite yetkilileri bu görüşmeden sonra adayın burs başvurusunu değerlendiriyor. Programa başvururken aranılan özellikler dışında bursa başvurmak için aranan herhangi bir özel şart bulunmuyor.           
Daha detaylı bilgi için Tel: 0212-310 1739
 
SmartPRO’dan burslu eğitim
            SmartPRO Bilgi Çağı Gelişim Akademisi, bilişim teknoloilerine yönelik sertifikasyon programları düzenleniyor. Genel Müdür Önder Eker, günümüzde bilişim sektörünü bilgisayar ağları, bilişim sistemleri ve yazılım geliştirme alanlarında uzman aradığına dikkat çekiyor. SmartPRO, her üç alanda eğitim vermenin yanı sıra burslu eğitim programları da uyguluyor. Eker, SmartPRO’nun bugüne kadar toplam bin 400 kişiye burs verdiğini söylüyor.
            Microsoft sertifikasyonu için ön hazırlık eğitimi ve CCNA ön hazırlık eğitimleri, burslu olarak veriliyor. Her ikisi de 15 saat eğitimlerin normal ücreti KDV hariç 395 YTL Bu eğitimlerin tamamını burslu olarak verdiklerini belirten Genel Müdür Eker, “Her ay 50 kişi bu burstan yararlanarak bilişim sektörüne hızlı bir giriş yapma şansı yakalanıyor” diyor. Eker, sistem uzmanlığı, yazılım uzmanlığı ve network uzmanlığı eğitimleri için de çeşitli bursları olduğunu söylüyor. Bunların burs oranları ise yüzde 20-35 arasında değişiyor. Her ay 10 kişiye verilen bu eğitimlerin fiyatı yaklaşık 3-5 bin YTL arasında.
            Ayrıca SmartPRO’nun “Profficeyonel bursu” başlığında eğitim kampanyası bulunuyor. Milliyet Gazetesi ve Microsoft ile birlikte hazırlanan 10 hafta sürecek burslu eğitim kampanyası, ağustos ayı sonuna kadar sürecek. Her ay 100 kişinin eğitilmesi planlanan kurs kapsamında “Microsoft Word’e giriş” ve “Microsoft Excel’e Giriş”,ve Microsoft Outlook’a Giriş1 eğitimleri veriliyor. Kursiyerlere ayrıca, 905 sayfalık “Adım Adım Microsoft Office System” kitabı ve CD-ROM’u 30 YTL’lik sembolik bir ücret karşılığında temin ediliyor.
            Bu eğitimlerden geçenler, sertifikalarını aldıklarında tüm dünya çapında aranan uzmanlar oluyorlar ve iş imkanlarına kavuşuyorlar.eğitimlerden geçenler, sertifikalarını aldıklarında tüm dünya çapında aranan uzmanlar oluyorlar ve iş imkanlarına kavuşuyorlar.
            Sözünü etmek istediğim son bir burslu eğitimimiz daha var: Profficeyonel bursu.Milliyet ve Microsoft ile birlikte 10 hafta sürecek burslu bir eğitim kampanyası hazırladık. Her hafta ilk başvuru yapan 100 kişi, İstanbul Kadıköy’deki SmartPRO Eğitim Merkezi’nde ücretsiz Microsoft Office kursuna katılıyor.Kurs kapsamında, Microsoft Word’e Giriş”, Microsoft Excel’e Giriş” ve Microsoft Outlook’a Giriş” eğitimleri veriliyor.
Kursiyerlere ayrıca, 905 sayfalık “Adım Adım Microsoft Office System” kitabı ve CD-Rom’u 30 YTL’lik sembolik bir ücret karşılığında temin ediliyor. Kursu başarıyla tamamlayanlar, “Profficeyonel 101” sertifikası almaya hak kazanacak. Bu burslu eğitimler Ağustos sonuna kadar devam edecek ve her yıl 100 kişi alınacak. Bu eğitimlerden geçenler, işleri ile ilgili verimliliklerini arttırarak kariyerlerinde müthiş süratli ilerleme fırsatı yakalıyorlar.
            SmartPRO, kursiyerlerine uluslar arası geçerliliği olan sertifikalar sağlıyor. Bu sertifikalar dünyanın her ülkesinde aynı prestije ve geçerliliğe sahip. Sertifika sahipleri, dünyanın dört yanında iyikoşullarla iş bulmalarını sağlayacak bir anahtara sahip oluyorlar. SmartPRO bugüne kadar toplam 1.400 kişiye burs verdi. Gelecekre de burslu eğitimler genişletilerek sürdürülecek.
Detaylı bilgi için:
Tel:0216-550 14 22
 
Created by Unimiks | Son Güncelleme November 2, 2011 | Posted in Mali Olanaklarımız - 10945 görüntüleme
0 yorumlar