Sağlık Sigortamız

Sağlık sigortası, çok önemli bir güvencedir. Bu güvenceden en iyi şekilde yararlanabilmek için, ihtiyacınıza uygun bir sağlık sigortası satın almalısınız.

Sağlık sigortalarında, yatarak tedavi teminatı ve ayakta tedavi teminatı olmak üzere iki ayrı ana teminat vardır. Yatarak tedavi teminatı; hem hastanede yatılı tedaviyi gerektiren ameliyat ve anjiyografi gibi harcamaları hem de alçı, kemoterapi ve radyoterapi gibi hastanede yatmayı gerektirmeyen tedavi harcamalarını karşılar. Ayakta tedavi teminatı ise; doktor, ilaç, röntgen ve tahlil gibi hastanede yatmayı gerektirmeyen ayakta yapılan harcamaları karşılar. Öncelikle bunları dikkate alarak sağlık sigortası kapsamını çok iyi belirlemelisiniz.
Ülkemizde beklentilerimize uygun bir sağlık kuruluşunda tedavi görmek istediğimizde oldukça yüksek maliyetleri karşılamamız gerekir. Örneğin; özel bir hastanede by pass ameliyatı 13.000 YTL, safra kesesi ameliyatı 4.000 YTL, apandist ameliyatı 3.000 YTL, kemoterapinin her seansı 1-1,5.000 YTL, yoğun bakımın bir geceliği 1.000 YTL civarındadır. Bu kadar yüksek masrafların tamamını ve daha fazlasını içeren yatarak tedavili sağlık sigortası 35 yaşında bir kişi için sadece 390 YTL'dır. Hem de sigorta primi 10 aya varan taksitler halinde ödenebilmektedir.

Doğru bir sağlık sigortasına en uygun primle sahip olmak için çeştili sigorta şirketlerinin sağlık sigortalarını fiyat ve içerik yönünden karşılaştırmak ve sağlık sigortası teminatları konusunda yeterli bilgiye sahip olmak gerekir.

Sağlık sigortalarında teminatlar kadar anlaşmalı hastanelerin rolü de çok önemlidir. Sağlık sigortasına sahip bir kişinin anlaşmalı bir hastaneye gitmesi halinde yatarak tedavi masraflarının
% 100'ü karşılanır. Yine aynı kişi anlaşmasız bir hastaneye giderse bu masrafları kendi karşılar ve daha sonra sigorta şirketinden tahsil eder. Ayakta tedavilerde ise, anlaşmalı hastanelerde police kapsamına göre harcamanın berlirli bir yüzdesi olan katılım payı sigortalı tarafından ödenir, geriye kalan miktarı sigorta şirketi öder. Satılan poliçeye gore değişmekle birlikte sigortalı tarafından ödenen miktar genellikle toplam harcamanın % 20'sidir. Tüm ödemeler poliçede belirtilen teminat limitleri ile sınırlıdır.

Yani ani bir durum karşısında yanınızda para olmadığı hallerde anlaşmalı kurumlar size büyük kolaylık ve rahatlık sağlar.

Masrafları çok yüksek olan yatarak tedavilerde sadece Yatarak Tedavi Teminatı alarak daha düşük bir primle güvence satın alabilirsiniz.

Bu konuda ayrıntılı bilgi almak, mevcut seçenekleri karşılaştırmak ve kendinize uygun bir poliçe oluşturmak için sigortam.net sitesini burayı tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Created by Unimiks | Son Güncelleme August 20, 2011 | Posted in Yaşam Gereksinimlerimiz - 1057 görüntüleme
0 yorumlar