Hizmet Koşulu

KULLANIM VE GİZLİLİK KURALLARI:
Bizunivesiteliyiz.com.com portalını dolaşırken ve/veya üye olduğunuzda, ya da portalda sunulan bilgilerden yararlanırken, portala görüş bildirirken ya da katkıda bulunurken uyulması gereken genel kurallarımız aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Lütfen portalımızı kullanmadan ve üye olmadan önce kurallarımızı inceleyiniz. Portalımızda dolaşıyor olmanız, kurallarımızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Bizunivesiteliyiz.com.com portal yönetimi burada açıklanan kuralları gerektiğinde önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar Bizunivesiteliyiz.com.com portalında, internet kullanıcılarının portalı dolaşmaları esnasında ziyaretçilerin bu dolaşımlarıyla ilgili genel ve kişisel bilgilerinin toplanması ve bunların kullanılmasına ilişkin hususlar aşağıda gizlilik başlığı altında açıklanmaktadır. Bizunivesiteliyiz.com.com portalına üye olduğunuzda portalın farklı interaktif bölümlerinde içerikle ilgili örüşlerinizin bildirilmesi ya da forum alanlarında çeşitli konulardaki görüş ve düşüncelerinizin diğer üyelerle birlikte paylaşılıp tartışılması mümkün olacaktır. Bu durumda uyulması gereken kural ve uygulamalar aşağıda görüş bildirme kuralları başlığı altında açıklanmaktadır.

Gerek üye gerekse ziyaretçi olarak Bizunivesiteliyiz.com.com portalını kullanırken kullanıcılar:
• Kimliklerini gizleyerek ya da sahte kimliklerle bilgi ve görüş ekleyemez duyuru asamazlar;
• Yasadışı, tehdit edici, istismar edici, yanıltıcı, pornografik içerikli, iğrendirici nitelikte ya da başka herhangi bir şekilde kabul edilemeyecek nitelikte görüş ve duyuruları ekleyemez veya bu içerikte duyuru ve görüş beyanında bulunamazlar, portala ekleyecekleri görüş ve duyuru ya da benzeri bildirimleri ile kişileri suç işlemeye teşvik edemezler, yurttaşları sivil itaatsizliğe teşvik edemezler, yerel ya da ulusal yasa, yönetmelik ve kurallara aykırı bildirimler yapamazlar. Ancak bu durum kullanıcıların yasal dahilinde muhalif görüşler beyan etmelerini, genel kabul görmüş norm yada ilkelere karşı çıkan beyan ve görüşlerde bulunmalarını dolayısıyla düşünce özgürlüğünü kısıtlayıcı bir içerik taşımamaktadır.
• Doğrudan doğruya ve münhasıran belirli bir kişiyi hedef alan, kişilik haklarına tecavüz eder nitelik taşıyan yada herhangi bir kişiye ait özel bilgileri kamuya açıklar nitelikte duyuru veya görüş beyanı veya ileti yapamaz,
• virus, macro virus, cancelbot, worm, Trojan horse, logic-bomb gibi zarar verici kirletici ya da imha edici özellikler taşıyan mesaj bildiri ve duyuru yapamaz iletemez,
• başkalarına ait fikri mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte, izinsiz olarak alınmış metin ve görsel malzemeler, bilgisayar programları, ticari sırlar, tiaceri marka ve işaretleri (burada tanımlanmış olanlarla sınırlı kalmamak üzere) yayınlayamaz, forum ya da ilan alanlarına post edemez,
• forum ve/veya ilan alanları ile portalda yeralacak diğer interaktif alanlarda zincir mektup, piramit ve Ponzi örgütlenmelerine ilişkin duyurular, resmi kurumlarca onaylanmamış yardım duyuruları yapamaz,
• genel anlamı itibariyle bu portalın amaç ve içeriği ile ve bu portalda açılmış ve moderatörleri tarafından tanımlanmış veya yazışmalardan anlaşılmakta olan konularla ilgisi bulunmayan konu ve kapsamda içerik taşıyan bildiri duyuru beyan ve görüş açıklaması yapamaz.